top of page

SPLOŠNA NAVODILA

 • recepte za dolgotrajno zdravljenje je potrebno naročiti štirinajst dni pred porabo zdravil;

 • pred iztekom letnih oz. obnovljivih receptov je potreben pregled pri zdravnici, zato prosimo, da se predhodno naročite, na portalu “DO ZDRAVNIKA

 • prosimo, da doma preverite zalogo zdravil in zdravila naročate skupaj in NE ločeno (npr. en teden eno zdravilo in drug teden drugo zdravilo);

 • pri naročanju zdravil preko portala “DO ZDRAVNIKA“ obvezno navedite točno ime zdravil, odmerek in število odmerkov v dnevu;

 • v lekarni preverite veljavnost obnovljivih receptov;

 • veljavnost napotnic prosimo preverite sami na zadnjem izvidu kliničnega specialista (datum veljavnosti napotnice je napisan v zgornjem desnem kotu ali na koncu izvida);

 • napotnice za kontrolne preglede naročite vsaj štirinajst dni pred datumom kontrolnega pregleda in nam posredujte izvide pregleda pri specialistu, iz katerega bo to razvidno. Sicer pa si morajo specialisti podaljšati napotnice sami za obdobje do 3 let ali več;

 • če ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, nas o tem obvestite isti dan, ko ste ostali doma. Izbrani osebni zdravnik lahko odpre bolniški stalež za največ 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ);

 • za izdajanje e-bolniškega lista nam sporočite preko portala “DO ZDRAVNIKA“ v zadnjem tednu tekočega meseca. E-bolniški list se ne izda avtomatično!

 • bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v domeni izbranega osebnega zdravnika, nad 30 dni pa imenovanega zdravnika na ZZZS. V kolikor se pričakuje daljši bolniški stalež, se morate do 15. dneva bolniškega staleža ponovno zglasiti pri osebnem zdravniku, za pripravo potrebne zdravstvene dokumentacije;

 • če ste sprejeti v bolnišnico, morajo vaši najbližji osebnemu zdravniku posredovati potrdilo o hospitalizaciji v roku 3 dni po sprejemu v bolnišnico. V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega staleža mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika ZZZS.

 

Posodobljeno 23. 02. 2024

 

NAROČANJE

Preko portala “DO ZDRAVNIKA

 

HIŠNI OBISKI

Za nenujni hišni obisk, za nepokretne ali oslabele bolnike, sporočite vsaj teden dni, preko aplikacije “DO ZDRAVNIKA


Za nujne primere, se obrnite na dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Litija, na telefonsko številko  01/ 89 00 400 ali 112.

 

PRENOS KARTOTEK

Pošljite sporočilo s točnim naslovom in imenom ter priimkom zdravnika v “DO ZDRAVNIKA

 

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

Storitve, ki jih ni mogoče opraviti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja:

 • preiskave na željo bolnika ali naročnikov izven javne zdravstvene mreže (za različne potrebe izobraževanja, za potrebe sodnih postopkov, odškodnin, zavarovalnic...);

 • Več: Cenik zdravniških storitev

bottom of page