top of page
SPLOŠNI POGOJI

NAROČANJE

Za pregled pri zdravnici, se naročite, vsaj en teden, pred predvidenim obiskom (za ne nujne zdravstvene težave, oz. težave, ki trajajo že dlje časa, za naročanje obrazcev, za elektronske recepte, napotnice, posvete glede izvidov, predoperativne preiskave idr. ).

Za odprtje bolniškega staleža, se posvetujte telefonsko, ali na e-naslov: lantana@siol.net, v roku treh delovnih dni.

Pri pregledih imajo prednost naročeni pacienti, nenaročene naročimo, razen če zdravstveno stanje ocenimo kot življenjsko ogrožujoče. Triažira medicinska sestra oz. zdravnica. Sicer počakate na prvi možen prosti termin.

Zaradi polne zasedenosti terminov, nenaročenih zavarovancev ne bo možno pogledati isti dan. Nenaročeni bolniki v čakalnici izpolnijo obrazec o svojih zdravstvenih težavah in ga oddajo medicinski sestri.

Za predpis napotnic, e-receptov..., dostavite kartico zdravstvenega zavarovanja do medicinske sestre, ki vam jo takoj vrne, obrazce in e-recepte prejmete po končanem ordinacijskem času, razen če obseg dela naročenih bolnikov dopušča takojšen izpis.

HIŠNI OBISKI

Za nenujni hišni obisk, za nepokretne ali oslabele bolnike, sporočite vsaj teden dni, pred želenim obiskom.


Za nujne obiske, se obrnite na dežurnega zdravnika, po razporedu Zdravstvenega doma Litija, na tel.: 01/ 89 00 400.

 

NADOMEŠČANJE ODSOTNOSTI

V primeru odsotnosti zdravnice,  nadomeščata v svoji ordinaciji in v svojem delovnem času, dr. Tanja in dr. Stane Ptičar, na Ponoviški cesti 6, v Litiji, telefon 01/ 898-34-54.

Več informacij na spletni strani:        

 

V ostalih situacijah se obrnite na dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Litija.

 

PRENOS KARTOTEK

Če želite prenesti kartoteko iz naše v drugo ordinacije, nam sporočite naslov ustanove, novega izbranega zdravnika, kamor želite, da pošljemo kartoteko.

 

Če želite prenesti vašo kartoteko od drugega zdravnika v našo ordinacijo, kličite medicinsko sestro, da pošljejo kartoteko na naslov Lantana d. o. o., Ambulanta Hauptman, Partizanska pot 8 a, 1270 Litija.

 

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

Določenih storitev ni mogoče opraviti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja:

  • preiskave na željo bolnika ali naročnikov izven zdravstva (za različne potrebe izobraževanja, za potrebe sodnih postopkov, odškodnin, zavarovalnic...),

  • obravnave na priporočilo zdravnikov v ordinacijah brez koncesij in druge sorodne storitve,

  • predpisovanja zdravil na zalogo ali za dopust.

  • Več: Cenik zdravniških storitev

POGOSTA VPRAŠANJA

Kako lahko pri vas dobim recept brez obiska?

Za predpis e-receptov in drugih obrazcev je potrebno dostaviti kartico zdravstvenega zavarovanja, do medicinske sestre.

Kako lahko dobim napotnico brez obiska?

Napotnico brez pregleda lahko izdamo le v primeru kontrolnih pregledov, pri specialistu.

Kaj potrebujem za podaljšanje bolniškega staleža nad 30 dni?

Kopirane zadnje tri odločbe imenovanega zdravnika in kopirane izvide, ki nanašajo na ponovno podaljšanje.

Ali potrebujem zdravstveno kartico za prevzem recepta ali napotnice?

Da, zdravstveno kartico potrebujemo za izdajo recepta ali napotnice, saj tako zahtevajo pravila ZZZS.

​Ali pri vas še sprejemate nove paciente?

​Trenutno pacientov zaradi prezasedenosti ambulante ne sprejemamo za nedoločen čas.

Kaj potrebujem za obisk specialista medicine dela in športa?

Za pregled pri specialistu medicine dela in športa potrebujete izpis iz vašega kartona in priložitev kopij pomembnih izvidov. Izjemoma pošiljamo celotne kartoteke.

Kako odprem bolniško in pridobim bolniški list?

Za odprtje bolniškega staleža  sporočite v treh dneh, po telefonu ali na elektronsko pošto: lantana@siol.net

Kako pridobim zdravniško opravičilo?

Zdravniško opravičilo lahko pridobite ob obisku in imate tehtne zdravstvene razloge zanj in ste bili pregledani pri zdravniku.

Kje dobim obrazce ali vloge za ZPIZ?

http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28

Kje dobim več informacij o domu za ostarele Tisje?

http://www.dom-tisje.com/sprejem-v-dom/#CmsC90E1

Kdo so zastopniki pacientovih pravic?

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

bottom of page